Novicare heeft zich aangesloten bij Zuiderwaard Medisch Centrum. Onze Specialist Ouderengeneeskunde Stephanie Blindenbach houdt in Vinkeveen een spreekuur. Thuiswonende ouderen zijn er van harte welkom en kunnen via hun huisarts een verwijzing krijgen. Via het spreekuur willen we mensen uit de omgeving van Vinkeveen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

 

De huisarts kan doorverwijzen met een diagnoselijst, medicatielijst van de apotheek en gegevens 

van de patient. Verdere actie volgt spoedig. Alles in overleg met de eigen huisarts!